Kies een jaartal

De Kombuis op het land de Blaasbalg

Gepubliceerd 16-05-2007

De Soester Courant wordt ook door veel Soesters in het buitenland gelezen. Men heeft een abonnement of er worden vaak berichten en stukjes uit de krant geknipt en naar familie gestuurd. Soms volgen reactie of vragen.Zo schreef mevrouw Lois Holleberg uit Nieuw-Zeeland ons dat onderzoek deed naar haar voorouders die in Soest hebben gewoond. Zij was in 1982 in Soest maar ze had niet gevonden waar precies voorouders hadden gewoond en ze vroeg ons haar daarbij te helpen.

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Lois Hollenberg-van der Woord en ik woon al zo’n 45 jaar in Nieuw Zeeland. Nu ben ik al 25 jaar bezig met mijn familie stamboom Van der Woord, afkomstig van Winterswijk maar sinds ca 1798 in Baarn, De Vuursche en Soest.Het zoeken naar nakomelingen heeft mij niet veel moeite gegeven, maar ik heb een probleem dat ik van hieruit nog niet heb kunnen oplossen.

Het betreft de 2 woningen van Dirk Hendrik van der Woord en zijn vrouw Johanna Vijzelaar.
Dirk en Johanna kochten, waarschijnlijk met behulp van Johanna’s vader Hendrik Vijzelaar, schoolmeester en secretaris in De Vuursche, op 28 mei 1801, een bouwvallig huis van het oude echtpaar Jan Cornelisz van Lunteren en Hendrikje Wouters van Wijk. Dirk beloofd dit huis op te knappen en het echtpaar van Lunteren zou in achterste gedeelte van het huis mogen blijven wonen tot hun overlijden.(volgens akte)

Volgens verdere familie gegevens was Dirk timmermansbaas op het buitengoed Pijnenburg en woonde op Het Spie, ik geloof dat het nu Het Spiehuis heet en dat het een restaurant is. De overlijdensakte vermeldt dat Dirk is overleden op 6 juni 1838 aan de ‘Spie’. Op mijn laatste reis naar Nederland in 1982 heb ik geprobeerd het huis van Dirk te vinden. Ik zou het kunnen vinden was mij verteld als ik komende vanaf Bilthoven langs de Soestdijksestraatweg naar paleis Soestdijk rijdt, en dan rechts van de weg bij kilometerpaal 7,5 landinwaarts een pad op. Ik vond daar een aardig huis, met kleurige luikjes, en klopte aan, maar er was jammer genoeg niemand thuis. Zij vroeg zou u mij kunnen helpen.

Onderzoek
Hervonden Soest deed onderzoek en helaas klopte mevrouw Lois hollenberg-van der Woord achteraf aan bij het verkeerde huisje.
Haar voorvader Dirk van der Woord is timmermansbaas en woont op Hees onder Soest. De woning wordt genoemd “de Kombuis”en het land daarbij “de Blaasblag”, staande en gelegen nabij de Doldersche brug, grenzende aan de grond bij Ewijkshove, onder de gemeente Zeist in het kleine Vrouwenkloosterveen. (volgens akte).
Bij onderzoek bleek dat “de Kombuis” en het daarbij horende land “de Blaasbalg” op Zeister grondgebied lag, daar waar nu al jaren de Ernst Sillemhoeve is gevestigd.

Dirk verkoopt deze daghuurders woning op 16 februari 1835 aan Daniel Jacobus Gildenmeester, grondeigenaar, wonende op den huize Ewijkhove. 
Dirk had in die jaren ook nog twee eigendommen op Soester grondgebied. Een daarvan was het Spiehuis. Het tegenwoordige theehuis van die naam aan de straatweg van Bilthoven naar Soestdijk. Het is in 1959 afgebroken en in dezelfde stijl weer herbouwd. Dirk van de Woord, de gezochte voorvader is daar op 6 juni 1838 op” de Spie” overleden. We zullen mevrouw Lois Hollenberg-Van der Woord onze bevindingen laten weten.

Liefhebbers
Het onderzoek heeft meer opgeleverd maar is teveel voor deze rubriek. Dank de mannen die onderzoek hebben gedaan. Het zijn echte liefhebbers en bekend in het gebied Laag Hees en Pijnenburg. 

1ste J.Kuit. Hij was boer aan de Biltseweg. Voor een paar jaar geleden liep de pacht van de boederij af en Insinger wilde hem kwijt. Kuit woont nu in De lage Vuursche en is daar vrijwillig koster van het mooie kerkje en daarbij heeft hij makkelijk toegang tot de archieven

De 2de man is J.J. Meerts. Hij is in 1964 van Belgie naar Soest gekomen en hij woont in het Spie-gebied. Meerts is vaste medewerker bij museum Oud Soest. Hij heeft zich nogal verdiept en vastgebeten in oude archieven van het gebied Pijnenburg en Laag Hees tot en met de kleine lettertjes toe. 

De 3de man is Jan Veldhuizen. Hij is geboren in 1929 en het ouderlijk huisje van Jan stond precies midden op de Biltseweg op de plek waar hij op de foto staat. Het huisje moet naast het huis “de Kombuis” van Dirk van der Woord hebben gestaan. Jan Veldhuizen is ook op Zeister grondgebied geboren. Drie maanden na Jans geboorte is het gezin Veldhuizen naar Soest verhuisd waar vader, tuinman Peter C.Veldhuizen en zijn echtgenote Rijkje van de Schagt, dochter van de bosbaas Albert van der Schagt van landgoed Pijnenburg, op Soest een kruideniersbedrijf begon aan de Bevedereweg. Er heeft daarna nog drie jaar een ander gewoond maar toen is hun huisje afgebroken. In 1932 is de loop van de Biltseweg verlegd, (zie stippellijn). De nieuwe betonweg was dwars door het oude huisje van Veldhuizen gepland. Jan heeft er later nog heel wat voetstapjes gezet. Vader Veldhuizen had veel bekenden als klant in het Spiegebied overgehouden en Jan heeft als jochie op het fietsje manden vol levensmiddelen in die hoek van Soest moeten bezorgen.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden