Kies een jaartal

2de Openbare lagere school Soest Beetzlaan

Gepubliceerd 21-02-2007

Vandaag in Hervonden Soest een schoolfoto uit 1942. De foto is gemaakt na het afscheid van meester van Wely die in 1941 als hoofd van de openbare lagere school aan de Beetzlaan met pensioen ging. De opvolger van van Wely was de heer de Boer, afkomstig uit Heerjansdam. De school aan de Beetzlaan was de 2de openbare school van Soest, thans de Willem Alexander School, 
Een stukje geschiedenis.In de twintiger jaren breidde de wijk “”Het Hart””zich uit. De afstand tot de enige openbare school in Soest, de Kerkebuurtschool, vonden veel ouders te groot voor hun kinderen. Na een actie van ouders schrijft een ouder op 18 maart 1920 een brief aan B en W met het verzoek een openbare school te stichten in de nieuwe wijk.Ter ondersteuning van dit verzoek wordt een lijst , goed voor 196 kinderen bijgevoegd.Er volgt een advies van de arrondissements-schoolopziener en na inwerking treding van de Lager Onderwijswet van 1920, besluit de Raad van de gemeente Soest op 9 februari 1921 over te gaan tot het stichten van een tweede openbare school op een aan de gemeente toebehorend perceel bouwland. In de gemeenteraadsvergadering van 25 juli 1921,onder burgemeester MR.Dr.J.A.A.H.de Beaufort vindt de aanbieding plaats van bestek en tekeningen van de nieuw te bouwen school aan de Beetzlaan.Aannemer Slob uit Baarn wordt de bouw gegund van een 5-klassige school. In de raadsvergadering van 17 februari 1922 wordt gevraagd ouders, die kinderen hebben op de school in de Lage Vuursche, nog eens te wijzen op de nieuwe school. Een week later benoemd de Raad in een speciale zitting met 8 stemmen voor en 3 stemmen tegen een hoofdonderwijzer, M.M.van Wely. Hij moest wel voor 1 maart ontslag nemen om op 1 april in dienst te kunnen komen.Op 4 april 1922 werd de nieuwe school geopend. 

Als de school twee jaar draait is het aantal leerlingen behoorlijk toegenomen en om deze reden wendt het hoofd zich tot B en W voor aanvulling van leermiddelen.Een jaar eerder had hij een dertigtal oude schoolbanken uit Soesterberg ontvangen evenwel zonder inktpotjes. Het hoofd van de Mariaschool was gelukkig zo bereidwillig wat afgedankte inktpotten in bruikleen af te staan. Volgens een brief uit die tijd moest het hoofd sommige banken “ met spijkers bij elkaar timmeren”. Er waren geen kapstokken ,zodat de jassen ook aan zelf aangebrachte spijkers moesten hangen. In 1927 kreeg de school toestemming nog een lokaal bij te bouwen hoewel het hoofd had gepleit voor twee lokalen en een gymnastieklokaal. Ondanks alles bleef het aantal leerlingen toenemen.

Het grootste gedeelte van op de foto uit 1942 voorkomende kinderen zijn uit dezelfde families, zusjes en broertjes. Zo zijn er vijf kinderen uit gezin Kamphorst en en vier kinderen van de Broek enz.Alle kinderen op de foto, zo zij nog leven, zijn midden zeventigers.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden