Kies een jaartal

2de Openbare lagere school Soest Beetzlaan

Gepubliceerd 21-02-2007

Vandaag in Hervonden Soest een schoolfoto uit 1942. De foto is gemaakt na het afscheid van meester van Wely die in 1941 als hoofd van de openbare lagere school aan de Beetzlaan met pensioen ging. De opvolger van van Wely was de heer de Boer, afkomstig uit Heerjansdam. De school aan de Beetzlaan was de 2de openbare school van Soest, thans de Willem Alexander School, 
Een stukje geschiedenis.In de twintiger jaren breidde de wijk “”Het Hart”” zich uit. De afstand tot de enige openbare school in Soest, de Kerkebuurtschool, vonden veel ouders te groot voor hun kinderen. Na een actie van ouders schrijft een ouder op 18 maart 1920 een brief aan B en W met het verzoek een openbare school te stichten in de nieuwe wijk.Ter ondersteuning van dit verzoek wordt een lijst , goed voor 196 kinderen bijgevoegd.Er volgt een advies van de arrondissements-schoolopziener en na inwerking treding van de Lager Onderwijswet van 1920, besluit de Raad van de gemeente Soest op 9 februari 1921 over te gaan tot het stichten van een tweede openbare school op een aan de gemeente toebehorend perceel bouwland. In de gemeenteraadsvergadering van 25 juli 1921, onder burgemeester MR.Dr.J.A.A.H.de Beaufort vindt de aanbieding plaats van bestek en tekeningen van de nieuw te bouwen school aan de Beetzlaan. Aannemer Slob uit Baarn wordt de bouw gegund van een 5-klassige school. In de raadsvergadering van 17 februari 1922 wordt gevraagd ouders, die kinderen hebben op de school in de Lage Vuursche, nog eens te wijzen op de nieuwe school. Een week later benoemd de Raad in een speciale zitting met 8 stemmen voor en 3 stemmen tegen een hoofdonderwijzer, M.M.van Wely. Hij moest wel voor 1 maart ontslag nemen om op 1 april in dienst te kunnen komen.Op 4 april 1922 werd de nieuwe school geopend. 

Als de school twee jaar draait is het aantal leerlingen behoorlijk toegenomen en om deze reden wendt het hoofd zich tot B en W voor aanvulling van leermiddelen.Een jaar eerder had hij een dertigtal oude schoolbanken uit Soesterberg ontvangen evenwel zonder inktpotjes. Het hoofd van de Mariaschool was gelukkig zo bereidwillig wat afgedankte inktpotten in bruikleen af te staan. Volgens een brief uit die tijd moest het hoofd sommige banken “ met spijkers bij elkaar timmeren”. Er waren geen kapstokken ,zodat de jassen ook aan zelf aangebrachte spijkers moesten hangen. In 1927 kreeg de school toestemming nog een lokaal bij te bouwen hoewel het hoofd had gepleit voor twee lokalen en een gymnastieklokaal. Ondanks alles bleef het aantal leerlingen toenemen.

Het grootste gedeelte van op de foto uit 1942 voorkomende kinderen zijn uit dezelfde families, zusjes en broertjes. Zo zijn er vijf kinderen uit gezin Kamphorst en en vier kinderen van de Broek enz.Alle kinderen op de foto, zo zij nog leven, zijn midden zeventigers.

We hebben de foto van Jan Veldhuizen uit Soestduinen, Jan en zijn vrouw Gerrie hebben de namen op een rijtje gezet:
1. Bob Jansen rijwielhandelaar aan de Laanstraat
2. Gerrit van Drie
3. Dirk van de Broek
4. Kees Kamphorst
5. Dik van de Broek
6. Jelle van de Broek
7. Thijs Schouten
8. Geertje van Veen
9. Jannie van de Broek
10. Annie van Drie
11. Hans van de Bunt
12. Henk Kamphorst
13. Annie van de Broek
14. Ditje Kamphorst
15. Jannie Holland
16. Dinie Holland
17. Melia Holland
18. zusje van de Broek
19. zusje van de Broek
20. Rietje van de Broek
21. Hennie Wassenaar
22. Reinie Wassenaar
23. Gertje van de Broek
24. broertje van de Broek
25. zusje van de Broek
26. Meisje van de Bunt
27. Meisje van de Bunt
28. Corrie Verhoef
29. Meisje Wassenaar
30. Toos Schouten
31. Bep Schouten
32. Gerrie van Duinkerken
33. Den Boer (hoofdonderwijzer)
34. Hans van de Bunt
35. Meester Pim Ooievaar (zoon van Daan Ooievaar rentmeester van landgoed Peijnenburg)
36. Dirk van de Broek (zoon van Kobus de fietsenmaker)
37. Herman Kamphorst (voorzitter IJsvereniging Peters Baan)
38. Kees Laribei
39. Henk Klein (Bosjefijn, taalgrapje naar deftige Franse naam Boissevain)
40. Koos van Duinkerken
41. Dick Lammerse
42. Meester E.Hofstee (Mickey, zeer gezien bij de leerlingen)
43. Evert Kamphorst
44. Jan Veldhuizen
45. Gert van de Broek
46. Gijs van Duinkerken
47. Kees Klein (ook bosjefijn)
48. Koen Werkhoven (Koen overleed in april 1945 toen hij spelend op de Eng werd getroffen door een granaatsplinter van een projectiel afgevuurd door de Canadezen vanuit Hoogland)
49. Tom Jansen
50. Jongen van Duinkerken


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden