Kies een jaartal

Huize Johanna Koudhoorn

Gepubliceerd 31-07-2019

Deze keer een afdruk  van een ansichtkaart afgestempeld in 1931 met daarop een foto van Huize Johanna. Als adres op de kaart wordt aangegeven Koudhoorn 3, maar vanaf 1932 werd Koudhoorn(weg) gewijzigd in Bosstraat omdat deze weg tussen de Den Blieklaan en de Wieksloterweg in het verlengde van de al bestaande Bosstraat liep. Het adres werd toen Bosstraat 157.  Pensionhouder was toen de heer of familie A. Bult. Eind jaren ’30 is de familie Joh. Kranenburg inwoner van dit pand, dat vanaf die tijd niet meer als pension werd genoemd.

De redactie zou graag meer informatie ontvangen over de historie van dit pand dat in 1964 is afgebroken.

In het begin van de vorige eeuw was Koudhoorn een soort van buurtschap vernoemd naar een villa/boerderij van de familie Insinger die op de hoek van de Wieksloterweg en Koudhoorn stond. Dit pand is in 1924 afgebrand. Er stonden verschillende panden aan deze weg, o.a. ook Café Pension Bos en Duin. In de jaren ’30 waren hier ook al voetbalvelden van de voetbalvereniging Soest.

REACTIES

In de Soester Courant van 31 juli plaatste de redactie van Verdwenen Soest de foto van een ansichtkaart afgestempeld in 1931 van Huize Johanna een pension dat in die tijd eigendom was van de familie A. Bult. Op de oproep om meer informatie kwamen verschillende reacties waaronder van laatste bewoners van dit pand dat aan de Koudhoornweg nummer 3 stond, vanaf 1932 Bosstraat 157. Met een delegatie van deze familie, de familie Steenman, hebben we de geschiedenis van dit pand en haar omgeving doorgenomen. Belangrijke momenten in de historie zijn naast het feit dat Huize Johanna jarenlang een pension was, zoals veel meer huizen in die omgeving, de volgende momenten:

Op 11 maart 1937 is op initiatief van de heer Bult een einde gekomen aan het pension en is de inventaris Openbaar verkocht. De familie Bult verhuisde naar de Den Blieklaan (naast de Waterleiding) en de familie Joh Kranenburg kwam er wonen.

In de oorlog is het huis bewoond geweest door de Duitse bezetter. Nadat het al enige tijd leeg stond zijn in september 1945 twee families in dit huis komen wonen, t.w. de families Steenman en Vrakking. Vanwege de woningnood werd dit huis (eigendom van de gemeente Soest) aan meer gezinnen verhuurd. Rond 1949 werd het huis te klein om beide families die ook kinderen kregen te huisvesten en verhuisde de familie Vrakking naar de Insingerstraat. Aangezien de gemeente Soest gezien de inrichting van sportcomplexen aan de Bosstraat niet van plan waren dit huis te verkopen, heeft de familie Steenman zelf een huis gebouwd aan de Den Blieklaan. Doordat het huis zou worden afgebroken mochten ze Huize Johanna dat begin jaren ’50 was omgedoopt naar Huize Annemieke (zie foto 2)  stenen en dakpannen gebruiken voor de nieuw te bouwen woning. In 1963 was het pand afgebroken en werd het onderdeel van het Sportcomplex van nu SO Soest, een vereniging die in 1961 naar de Bosstraat is verhuisd. Het pand heeft gestaan op een deel dat nu het parkeerterrein van SO Soest is.

De reacties leverde ook veel meer informatie op over de buurtschap Koudhoorn. Deze reacties zullen worden verwerkt in een artikel voor het verenigingsblad "Van Zoys tot Soest".

 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden