Kies een jaartal

E.S.V.A.C.-SOEST wordt S.E.C. 1938

Gepubliceerd 10-01-2007

Vandaag in Hervonden Soest een foto uit de jaren dertig van voetbalclub E.S.V.A.C. op het terrein aan de Schrikslaan. De foto is bij voetvallend Soest overbekend, het bijzondere is het bord boven het clubgebouw dat de aandacht trekt. “Wilt gij de spelers uwer vereeniging aanmoedigen doet het dan op gepaste wijze.” Kennelijk waren de Soester supporters in die tijd ook geen lievertjes.Zolang de mens voetbalt en het spel aan regels gebonden is is er ook vandalisme geweest.

De buitenspelregel was in de tijd van de foto nog niet ingevoerd maar free-kick, een overtreding op ruw spel misschien wel meer dan thans. Werd de overtreding dicht bij het doel gemaakt ontstond vaak meningsverschil tussen beslissing scheidsrechter en supporters. De gemoederen liepen hoog op over hoe de overtreding moest worden geloond, met een vrije trap of op de stip,een penalty.

De agressie uitte zich ook op de voetbalvelden in Soest en ook toen werd nu en dan de politie opgeroepen de zaak te regelen. In het dagrapport van zondag 6 december 1931 van de politie lezen we: “Wordt assistentie verzocht, door de scheidsrechter, welke de voetbalwedstrijd Soest-Voorwaarts geleid had en door Soest verloren is met 2-3, omdat hij gemolesteerd werd door publiek. De scheidsrechter F.J.Stoflen, wonende te Utrecht is door mij, Van Wijngaarden, zonder verder incidenten, naar de halte Nieuweweg (stationnetje bij overweg Parklaan)gebracht". Van Wijngaarden en de scheidsrechter werden door ongeveer 50 a 60 mensen gevolgd. Als we dit zo lezen klinkt het erg dreigend, maar het gezag voor mensen in uniform was nog hoog in die jaren. De politie kwam niet met loeiende sirene naar het veld, ze beschikte nog niet eens over een auto of motor. In de praktijk kwam de melding op het politiebureau telefonisch binnen en stapte agent Cees van Wijngaarden, specialist in deze klusjes, op het dienstrijwiel en fietste naar de plaats des onheils. 

Die van Wijngaarden schijnt een super “Bromsnor” te zijn geweest. Achteraf gezien is het juist een voordeel om niet te snel bij de plaats van het onheil aan te komen wanneer oom agent de orde moet handhaven. Vanuit politiekringen hebben wij van Hervonden Soest wel gehoord dat bij een caferuzies agenten expres wachten dat ruziemakers elkaars koppen al flink hebben afgetuigd om dan het cafe te betreden. Bij onlusten op het voetbalveld schijnt deze timing ook zo te werken en Cees van Wijngaarden had er gevoel voor.

Nog een citaat uit het boek Soester Polite Historie. “Dagrapport van 25 juni 1933 te 17.10 uur.Wordt namens het Bestuur van Voetbalvereniging E.S.V.A.C. assistentie in het Burg. Dekethpark verzocht. Gaat Van Wijngaarden er heen en bleek hem, dat eenige supporters van Scherpenzeel, het voetbalterrein tijdens het spelen , waren opgeloopen om den scheidsrechter te mishandelen. Op verzoek heb ik mij tot na afloop der wedstrijd op het terrein opgehouden, zonder dat er wanordelijkheden zijn voorgevallen.”

Het viel nogal mee met relletjes op de Soester voetbalvelden. Op 1 augustus 1938 is voetbalvereniging S.E.C. opgericht. De heren Lisee, van Zadelhof en dr Donker, kregen het, zij het met veel moeite voor elkaar Esvac (de boordenclub) en Soest (de arbeiders) tot een voetbal vereniging te smeden. Het eerste bestuur van de combinatie werd gevormd door: dr P.Donker (voorzitter), C van Wijngaarden (sekretaris) en B. Steur penningmeester; verder W.Hoek (2de voorzitter) en de heren G.H.van de Broek A.Leest en Th.Majoor. SEC ging spelen op het terrein aan de Schrikslaan , het voormalige terrein van E.S.V.A.C. De initiatiefnemers van de combinatie waren van mening dat (SOEST de arbeiders)en E.S.V.A.C.(de Boordenclub) samen moesten gaan , omdat zij van mening waren dat het talent voetballers in Soest teveel verdeeld was.

Dat het streven om derde klas of hoger te gaan spelen niet slaagde, kwam omdat toentertijd het systeem bestond, dat er na het kampioenschap nog promotiewedstrijden gespeeld moesten worden. De eerste twee jaar van het bestaan werd wel het kampioenschap gehaald maar de promotiewedstrijden waren een te zware opgave.

Politieman Cees van Wijngaarden en SEC is altijd een twee-eenheid gebleven. Cees heeft zich als bestuurlid nuttig gemaakt. In de schaarste van de oorlogsjaren repareerde van Wijngaarden de oude en versleten voetbalschoenen van de spelers. Hij was voor hij bij de politie in Wanneperveen kwam schoenmaker van het dorp. Als politieman wist hij vaak wanneer er door de bezetter een razzia zou worden gehouden. Hij kende de wegen waardoor hij veel onderduikers tijdig kon waarschuwen. Na de oorlog beeindigde de inmiddels tot brigadier gepromoveerde van Wijngaarden zijn baan bij de politie. Bij SEC aanvaarde hij het voorzitterschap als opvolger van dokter P.Donker. Vandalisme op het voetbalveld in Soest is een te groot woord. Er waren zeker wel eens relletjes maar die werden snel de kop ingedrukt. SEC had vanaf die tijd een echte Bromsnor met Gezag in eigen gelederen. 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden