Kies een jaartal

Vijf generaties J.Mets in Soest

Gepubliceerd 23-08-2006

Soest heeft door de jaren heen meerdere gemeentehuizen gehad. Het eerste min of meer officiele gemeentehuis waar de vroede vaderen vergaderden was aan het begin van de Eemstraat achter de Oude Kerk.. Daarna verhuisde het secretariaat en de raad naar de Van Weedestraat het pand waar nu Johan Mets is gevestigd. In 1894 werd onder Burgemeester mr. C.J.W.Loten van Doelen Grothe een nieuw gemeentehuis gebouwd aan de Steenhoffstraat. Voor die tijd een multi-functioneel gebouw waarin ook het postkantoor was gevestigd en tevens het onderkomen van de politie met links achter het gebouw een paar politiecellen. 
Een krappe eeuw later (1990) is het huidige gemeentehuis aan de Dalweg gebouwd waar B en W en de Raad zeer comfortabel kunnen vergaderen en besturen.

We gaan terug naar de foto van deze week, het 2de gemeentehuis dat in 1894 dat als te klein werd afgedankt. Dit pand op een altijd nog strategische mooie plek in Soesdijk , hoek Van Weedestraat/Korte Brinkweg is toen door de heer Johan Mets gekocht en verbouwd tot kruidenierswinkel. 

De eerste J.Mets in Soest had al jaren een kruidenierswinkeltje aan het eind van het Kerkpad nabij het tunneltje, tegenover de villa met jaarlijks de tuin vol met krokussen. De geschiedenis van de kruideniersfamilie in Soest telt tot op heden vijf generaties. We praten met Jan Mets de vierde generatie

Bij het zilveren jubileum van de zaak verhuist zijn overgrootvader Jan.Mets naar het verlaten gemeentehuis van Soest op de Van Weedestraat hoek Korte Brinkweg. De zaak wordt verbouwd tot de wat luxe kruidenierswinkel. en op het pand staat breed over de gevel "Depot de Hilversumse Wijnhandel". 
Met de 2de generatie zitten we midden in de eerste wereld oorlog en aan het gouden jubileum wordt nauwelijks aandacht aan besteed . 

In de crisisjaren 1927 komt J.Mets de derde aan het bewind. Hij heet geen Jan maar Johan, de zaak blijft van naam J.Mets dragen. Johan trouw in dat jaar met mejuffrouw C.Nieuwendijk en natuurlijk moet bij de start van de derde generatie ook weer flink worden verbouwd. 

Soest begon allures te krijgen. De hoofdweg moest worden verhoogd en om een goede afwatering te krijgen zou het pand ook van Mets moeten worden verhoogd. De bekende architect Beekman heeft toen voor het aanzien van het pand en de winkel een mooie tekening gemaakt. Met de verbouwing is ook het pand opgekrikt zodat het op gelijke hoogte met de straat kwam. 

In 1941 drie kwart eeuw oud wordt het pand weer ingrijpend verbouwd en uitgebreid De Franse stijl van het pand is nu totaal verdwenen. Vanuit de oorlog heugt de kruideniersfamilie twee zeer spannende momenten. Allereerst de evacuatie naar Noord-Holland. Soest lag in de vuurlinie en vader en moeder Mets moest met alle kinderen huis en de zaak verlaten. Toen zij na een paar weken terug naar Soest mochten vonden zij een leeggeroofde winkel. De gemeente heeft na veel gedoe voor nieuwe toewijzingen gezorgd zodat Mets toch weer zijn inkopen voor de zaak kon doen en de klanten zo goed mogelijk kon bedienen. Het 2de spannende moment was dat het pand Mets als represaille voor een verzetsdaad door de bezetter in brand zou worden gestoken. Er was door het verzet een kabel doorgesneden Soest moest voor deze daad drie panden offeren. De familie kreeg weinig tijd een en ander veilig te stellen. Jan Mets weet zich nog goed te herinneren dat in allerijl veel spullen naar huize Beverstein aan de overkant zijn gebracht waar een tante woonde. Gelukkig hoorde zij later via het verzet dat de Duitse Ortskommandant met twee panden genoegen had genomen. De societeit “de Viersprong” op Nieuwehoek en de boerderij van Kok aan de Lange Brinkweg waren slachtoffer en brandde totaal af, het pand Mets bleef als een wonder gespaard. 

In 1950 overleed Johan Mets en op zijn sterfbed heeft hij nog de bekroning op zijn werk gezien door een schrijven van de Hofmarschalk van H.M. de Koningin, waarin werd medegedeeld, dat de firma Mets de leveranties van het Paleis Soestdijk toegewezen werd. Mets mocht het Paleis tot ziin klantenkring rekenen, achteraf gezien voor een hele lange periode. Ook huize Drakenstein is later vaste klant geworden.

In 1966 bestaat de zaak een eeuw. Het assortiment delicatessen en wijnen wordt dagelijks groter. De wijnkoperij krijgt een eigen “gezicht”. Hoogtepunt van de viering van de honderdste verjaardag is het bericht dat Joh.Mets officieel het predikaat “Hofleverancier” mag voeren. Aan het hoofd van de firma staat weer een J.Mets, zijn voornaam is Jan. 

De jaren dat Jan Mets de vierde de firma overnam waren ook de jaren dat de supermarkt in opkomst kwam Jan moest kiezen de een of andere weg. Maar voor hem was al gauw duidelijk dat het niet de kant van de supermarkt moest worden. Jan specialiseerde zit, hij schrapte in die jaren wel een partij doorsnee kruideniersartikelen. Bij Mets geen busje wim, vermicelli en zelfs geen krat bier meer. Hij specialiseerde zich verder in delicatessen en wijn maar bleef wel zijn klanten bedienen. Onder zijn bewind werd het 
winkelinterieur overzichtelijk en sfeervol gemaakt. Soest passeert de veertigduizend inwoners en J.Mets geniet al gauw in en buiten Soest als speciaalzaak steeds meer bekendheid.
In 1991 neemt Jan Mets Sr. de vierde neemt afscheid. De firma bestaat dan 125 jaar en komt in handen van zoon Joost, de 5de J.Mets met een J. Met een receptie in Darthuizen neemt vader Jan en moeder Mieke afscheid van klanten vrienden en leveranciers. Jan is naast zijn bedrijf al jaren voorzitter of officieel gezegd de Major Domus van de Broederschap van Wijnvrienden. Er was Jan alles aan gelegen om Prins Bernhard Erelid te maken. Tijdens een groot feest in kasteel de Hoge Vuursche met vele beroemdheden uit binnen en buitenland heeft Prins Bernhard het erelidmaatschap van het Broederschap van Wijnvrienden aanvaard. De Prins heeft nadien de familie Mets nog eens op het paleis uitgenodigd om over al deze dingen gezellig na te praten. Hoogtepunten bij het afscheid van J.Mets de vierde. 

Dit jaar bestaat de firma J.Mets 140 jaar. Wij van verdwenen soest wensen Joost.Mets de vijfde generatie goede zaken. Hij heeft gezelligheid gebracht in het pand en het hoekje aan de van Weedestraat. Je kunt er binnen en buiten op het terras heerlijk koffie drinken en een lunch gebruiken. Als we ons niet vergissen willen de Soesders dit graag zo houden.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden