Kies een jaartal

Af te breken huis in Soest

Gepubliceerd 13-05-2020

In de tweede helft van de vorige eeuw werd er veel nieuw gebouwd in Soest om de bevolkingsgroei op te vangen. Daarvoor werden kavels gevonden waarvoor het bestemmingsplan werd aangepast. Ook veel bestaande huizen werden afgebroken om ruimte te maken voor nieuwbouw en/of wegen. Dat geldt ook voor het pand op de foto. Het pand is door de bewoners al verlaten. De ramen zijn al van planken voorzien. Ook naambordje rechts is verwijderd.

De redactie is benieuwd of dit pand wordt herkend. Waar heeft dit pand gestaan, wie heeft erin gewoond en wat staat er tegenwoordig.

Het is niet bekend in welk jaar de foto is gemaakt. Maar misschien wordt het hekwerk nog herkend. Duidelijk is te zien dat het om 2 verschillende hekken gaat aan de beide zijde van de toegang.

REACTIE:

Op de oproep in de Soester Courant kwam deze keer slechts één reactie. Het zou gaan om een pand dat stond aan de Julianalaan met als huisnummer 31. Daar is een nieuw pand op verschenen, dat een toch wat andere uitstraling heeft gekregen.
De huidige bewoner waarmee contact werd gelegd kon deze metamorfose niet verklaren aan de hand van zijn eigendomspapieren. Hij is er zelf in de jaren ’70 komen wonen.

Wanneer je door Soestdijk rijdt tref je verschillende van dit soort woningen aan. Op de een of andere wijze lijkt dit een standaardbouw uit de jaren ‘30. Alleen bij de meeste huizen tref je aan beide zijden van de deur slechts 1 raam aan. Het feit dat er drie ramen in de pui zitten is dus wel bijzonder. Bijgaand enkele panden aan de Julianalaan dan wel Burgemeester Grothestraat (zie foto's 3 tot en met 5).

Terugkijkend naar de geschiedenis van het pand Julianalaan 31 had deze plek tot 1940 het adres Julianastraat nummer 19. Julianastraat werd gewijzigd in Julianalaan terwijl tevens een hernummering is doorgevoerd, waar zelfs een raadsdiscussie over heeft plaats gevonden gezien de daarmee verband houdende kosten voor de bewoners. Vanaf 1934 tot ongeveer 1960 was er een bakkerij van de heer Debbink gevestigd. In een nog aanwezig pandje achter het huis was de oven waarvoor al in 1934 voor de eerste maal een Hinderwetvergunning was verleend. In de naaste omgeving waren in het midden van de vorige eeuw meer winkels zoals die van Slagerij Floor schuin aan de overkant, en naast nummer 31 een groente- en fruitzaak van Kooiman. Al dit soort buurtwinkels zijn inmiddels verdwenen.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden