Kies een jaartal

Kruithuisje Soest

Gepubliceerd 23-02-2005

Het is verbazingwekkend hoeveel historische onderwerpen er zijn waarover nog niets is geschreven in deze rubriek. Steeds weer duiken er oude tekeningen, foto’s of documenten op die voor de ontdekker zelf een verrassing zijn, laat staan voor degene die uitgerekend in een daaraan gerelateerd onderwerp geïnteresseerd is. In deze rubriek zijn al talloze vragen gesteld over en antwoorden gegeven op vragen die de historie van Soest betreffen. Veel is dankzij de bijdragen van de grote groep lezers van ‘Verdwenen Soest (hervonden)’ opgehelderd of in ieder geval aangevuld en duidelijker geworden. Zij leverden belangrijke informatie die anders waarschijnlijk verloren zou zijn gegaan, terwijl die in feite toch een wezenlijke bijdrage betekende voor het in stand houden van een stukje plaatselijke geschiedenis.
Vandaag verdwenen soest een onderwerp dat ook bij ons niet bekend is. In een dagblad van 1911 troffen we een foto aan met slechts een summier bijschrift. Het betreft de ontploffing in een kruithuisje bij Soest. Nu hoeft het natuurlijk niet per se in Soest te hebben gestaan, want ook vroeger was de topografische kennis van de krantenmensen vaak niet optimaal, maar omdat Soest toen nog een dorp van geringe omvang was, is het aannemelijk dat het betreffende kruithuisje niet in bijvoorbeeld Amersfoort heeft gestaan. Wij vragen ons af, heeft het kruithuisje soms op onze wijde Eng gestaan. We zien op een oude foto uit 1920 vanaf de kerktoren van de oude kerk naast wat nu het Cris Uiterwijkpad is nabij het kerhof een schuurtje staan waarvan we de bestemming niet weten. Weet de oude generatie boeren die jaren de Eng hebben bewerkt misschien meer? 
U begrijpt dus wat onze vraag is: wie weet uit verhalen die familieleden hebben verteld of is op een andere manier aan informatie gekomen waar het kruithuisje heeft gestaan. Wat is de oorzaak geweest van de ontploffing; wat is er precies vernield; zijn er slachtoffers gevallen; wat is er daarna met het kruithuisje gebeurd? Kortom, allemaal vragen waarop we graag antwoord willen hebben om opnieuw een (onbekend) stukje Soester geschiedenis vast te leggen. In ieder geval is duidelijk dat soldaten van een genie-onderdeel zijn ingeschakeld om het -althans volgens het bijschrift- mishandelde gebouwtje te onderzoeken. 
De foto van het krantenbericht hebben we aangeleverd gekregen van Jan van Steendelaar van de Eemland -Pers.
Het Kruithuisje te Soest, wie weet er meer van. Iedere informatie, hoe klein ook, is welkom.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden