Kies een jaartal

Kruithuisje Soest

Gepubliceerd 23-02-2005

Het is verbazingwekkend hoeveel historische onderwerpen er zijn waarover nog niets is geschreven in deze rubriek. Steeds weer duiken er oude tekeningen, foto’s of documenten op die voor de ontdekker zelf een verrassing zijn, laat staan voor degene die uitgerekend in een daaraan gerelateerd onderwerp geïnteresseerd is. In deze rubriek zijn al talloze vragen gesteld over en antwoorden gegeven op vragen die de historie van Soest betreffen. Veel is dankzij de bijdragen van de grote groep lezers van ‘Verdwenen Soest (hervonden)’ opgehelderd of in ieder geval aangevuld en duidelijker geworden. Zij leverden belangrijke informatie die anders waarschijnlijk verloren zou zijn gegaan, terwijl die in feite toch een wezenlijke bijdrage betekende voor het in stand houden van een stukje plaatselijke geschiedenis.
Vandaag in Verdwenen Soest een onderwerp dat ook bij ons niet bekend is. In een dagblad van 1911 troffen we een foto (afbeelding 1) aan met slechts een summier bijschrift. Het betreft de ontploffing in een kruithuisje bij Soest. Nu hoeft het natuurlijk niet per se in Soest te hebben gestaan, want ook vroeger was de topografische kennis van de krantenmensen vaak niet optimaal, maar omdat Soest toen nog een dorp van geringe omvang was, is het aannemelijk dat het betreffende kruithuisje niet in bijvoorbeeld Amersfoort heeft gestaan. Wij vragen ons af, heeft het kruithuisje soms op onze wijde Eng gestaan. We zien op een oude foto uit 1920 vanaf de kerktoren van de oude kerk naast wat nu het Cris Uiterwijkpad is nabij het kerhof een schuurtje staan waarvan we de bestemming niet weten. Weet de oude generatie boeren die jaren de Eng hebben bewerkt misschien meer? 
U begrijpt dus wat onze vraag is: wie weet uit verhalen die familieleden hebben verteld of is op een andere manier aan informatie gekomen waar het kruithuisje heeft gestaan. Wat is de oorzaak geweest van de ontploffing; wat is er precies vernield; zijn er slachtoffers gevallen; wat is er daarna met het kruithuisje gebeurd? Kortom, allemaal vragen waarop we graag antwoord willen hebben om opnieuw een (onbekend) stukje Soester geschiedenis vast te leggen. In ieder geval is duidelijk dat soldaten van een genie-onderdeel zijn ingeschakeld om het -althans volgens het bijschrift- mishandelde gebouwtje te onderzoeken. 
De foto van het krantenbericht hebben we aangeleverd gekregen van Jan van Steendelaar van de Eemland -Pers.
Het Kruithuisje te Soest, wie weet er meer van. Iedere informatie, hoe klein ook, is welkom.

Reactie van Richard de Mos vanuit de Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945 die wij op 5 augustus 2022 ontvingen:
Beter laat dan nooit: Bij toeval kwam ik via Google op https://www.verdwenensoest.nl/artikel/137/kruithuisje-soest terecht en kan jullie daar alsnog de nodige opheldering over geven.
Dit betreft het kruithuisje van Kamp Hoogte 50, ook wel Kamp (bij) Soesterberg. Dit kamp op de Leusderheide werd in 1907 door het Nederlandse Leger in gebruik genomen als oefenterrein en kampement voor de Spoorwegtroepen van de Genie. Het complex omvatte een heideveld voor tentenkampen en meerdere houten gebouwen, zoals een opzichterswoning, stallen, een loods voor de smalspoor locomotief, een officierscasino, een kantine, een militair tehuis. En dus een kruithuis.
Voor meer info over Kamp Hoogte 50, zie ook https://sls39-45.nl/legerplaats-soesterberg/vroege-historie-1818-1938/ en https://sls39-45.nl/legerplaats-soesterberg/feldluftpark-gruppe-b-voertuigpark/ Een tweede kruithuis was er verder in Kamp van Zeist. Deze foto betreft echter Kamp Hoogte 50.
We hebben een tweede foto/artikel, waarop naast de ravageplek ook de opzichterswoning van Hoogte 50 (van opzichter Kooman) is te herkennen en daarmee de exacte plek.

Afbeelding 3 is eveneens een kopie van de Residentie Bode uit 1911 vanwege de ontploffing in het Kruithuisje.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden